TRADUCCIÓ

Etimològicament, el terme traducció significa “passar d’un lloc a un altre”, és a dir, transportar un contingut d’una llengua d’origen a una de destinació. Però una traducció no només ha de ser fidel a l’original, sinó que ha de saber desxifrar el context, les connotacions i els girs lingüístics de la llengua de partida i transmetre’ls a la llengua d’arribada.

Més info
CORRECCIÓ

Esmerçar esforços en la correcció lingüística no és només una qüestió de fidelitat a la llengua. Un text sense errades transmet una imatge de seriositat, qualitat i confiança d’aquella entitat o persona que el signa.

Més infoCOMUNICACIÓ TEXTUAL

Avui, comunicar no és només tenir una idea i difondre-la. Comunicar vol dir transmetre uns continguts, uns valors i una manera de ser. I un canal fonamental per fer-ho és el text.

Més info